'; if (stristr($str,$word)) $nb++; return $nb; } function isEmail($str) { if(eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$", $str)) return true; else return false; } $form_1_class='form_1_error'; $form_1_error=''; $form_1_spam=0; $form_1_td_1_class='form_1_info'; $form_1_td_1_error=' '; $form_1_td_1_value=''; $form_1_td_2_class='form_1_info'; $form_1_td_2_error=' '; $form_1_td_2_value=''; $form_1_td_3_class='form_1_info'; $form_1_td_3_error=' '; $form_1_td_3_value=''; $form_1_td_4_class='form_1_info'; $form_1_td_4_error=' '; $form_1_td_4_value=''; $form_1_td_5_class='form_1_info'; $form_1_td_5_error=' '; $form_1_td_5_value=''; if ('zfmppqul'==my_get_post('form_1_submit')) { $form_1_error_string='There are errors which need correction.'; $form_1_td_1_error_class='form_1_error'; $form_1_td_1_error_must='Error: This field is required!'; $form_1_td_1_error_spam='Error: http: < > are not allowed!'; $form_1_td_1_value=my_get_post('Name' ,true); $form_1_body.='Name : '.my_get_post('Name')."\r\n"; if (''==trim(my_get_post('Name'))) {$form_1_td_1_class=$form_1_td_1_error_class; $form_1_td_1_error=$form_1_td_1_error_must; $form_1_error=$form_1_error_string;} $form_1_td_1_spam=form_1_count_spam(my_get_post('Name')); if ($form_1_td_1_spam>0) { if ($form_1_td_1_class!=$form_1_td_1_error_class) {$form_1_td_1_class=$form_1_td_1_error_class; $form_1_td_1_error=$form_1_td_1_error_spam; $form_1_error=$form_1_error_string;} $form_1_spam += $form_1_td_1_spam; } $form_1_td_2_error_class='form_1_error'; $form_1_td_2_error_must='Error: This field is required!'; $form_1_td_2_error_validation='Error: This field must be an email!'; $form_1_td_2_error_spam='Error: http: < > are not allowed!'; $form_1_td_2_value=my_get_post('Email' ,true); $form_1_body.='Email : '.my_get_post('Email')."\r\n"; if (''==trim(my_get_post('Email'))) {$form_1_td_2_class=$form_1_td_2_error_class; $form_1_td_2_error=$form_1_td_2_error_must; $form_1_error=$form_1_error_string;} if ($form_1_td_2_class!=$form_1_td_2_error_class && ''!=trim(my_get_post('Email')) && !isEmail(my_get_post('Email'))) {$form_1_td_2_class=$form_1_td_2_error_class; $form_1_td_2_error=$form_1_td_2_error_validation; $form_1_error=$form_1_error_string;} $form_1_td_2_spam=form_1_count_spam(my_get_post('Email')); if ($form_1_td_2_spam>0) { if ($form_1_td_2_class!=$form_1_td_2_error_class) {$form_1_td_2_class=$form_1_td_2_error_class; $form_1_td_2_error=$form_1_td_2_error_spam; $form_1_error=$form_1_error_string;} $form_1_spam += $form_1_td_2_spam; } $form_1_td_3_error_class='form_1_error'; $form_1_td_3_error_spam='Error: http: < > are not allowed!'; $form_1_td_3_value=my_get_post('Address' ,true); $form_1_body.='Address : '.my_get_post('Address')."\r\n"; $form_1_td_3_spam=form_1_count_spam(my_get_post('Address')); if ($form_1_td_3_spam>0) { if ($form_1_td_3_class!=$form_1_td_3_error_class) {$form_1_td_3_class=$form_1_td_3_error_class; $form_1_td_3_error=$form_1_td_3_error_spam; $form_1_error=$form_1_error_string;} $form_1_spam += $form_1_td_3_spam; } $form_1_td_4_error_class='form_1_error'; $form_1_td_4_error_spam='Error: http: < > are not allowed!'; $form_1_td_4_value=my_get_post('Telephone' ,true); $form_1_body.='Telephone : '.my_get_post('Telephone')."\r\n"; $form_1_td_4_spam=form_1_count_spam(my_get_post('Telephone')); if ($form_1_td_4_spam>0) { if ($form_1_td_4_class!=$form_1_td_4_error_class) {$form_1_td_4_class=$form_1_td_4_error_class; $form_1_td_4_error=$form_1_td_4_error_spam; $form_1_error=$form_1_error_string;} $form_1_spam += $form_1_td_4_spam; } $form_1_td_5_error_class='form_1_error'; $form_1_td_5_error_spam='Error: http: < > are not allowed!'; $form_1_td_5_value=my_get_post('Comments' ,true); $form_1_body.='Comments : '.my_get_post('Comments')."\r\n"; $form_1_td_5_spam=form_1_count_spam(my_get_post('Comments')); if ($form_1_td_5_spam>0) { if ($form_1_td_5_class!=$form_1_td_5_error_class) {$form_1_td_5_class=$form_1_td_5_error_class; $form_1_td_5_error=$form_1_td_5_error_spam; $form_1_error=$form_1_error_string;} $form_1_spam += $form_1_td_5_spam; } if (''==trim($form_1_error) && 0==$form_1_spam) { $receiver='info@luchthaventaxialmere.nl'; $subject='Form Result -- Contact'; $subject= substr($subject, 0, 255); $subject=str_replace("\n", " ", $subject); $subject=str_replace("\r", " ", $subject); $body=str_replace("\n.", "\n..", $form_1_body); if ($body!="") { $result=mail($receiver,$subject,$body,$header); if (!result) { echo 'ERROR: The PHP mail function mail($receiver,$subject,$body,$header); does not work properly on your server, please contact your web hosting.'; exit; } } if ($result) { $url='http://www.luchthaventaxialmere.nl/feedback-thank-you.php'; if (!headers_sent()){ header('Location: '.$url); exit; }else{ echo ''; echo ''; exit; } exit; } } if (trim($form_1_error)) $form_1_error="$form_1_error"; } if ($form_1_spam >= 3) sleep(20); if ($form_1_spam >= 3) $form_1_td_1_value=''; if ($form_1_spam >= 3) $form_1_td_2_value=''; if ($form_1_spam >= 3) $form_1_td_3_value=''; if ($form_1_spam >= 3) $form_1_td_4_value=''; if ($form_1_spam >= 3) $form_1_td_5_value=''; ?> Luchthaven Taxi Almere
Luchthaven Taxi Almere

 

Feedback en vragen

Wij stellen het op prijs als u ons vertelt wat u vind van onze website en service dit omdat wij daar leering uittrekken en onze service daaraan proberen aan te passen.

Wij zouden het fijn vinden als u ook uw gegevens achter laat zodat wij u kunnen bereiken indien wij nog vragen hebben dit om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn

Wij hebben bewust gekozen voor een simpele en rustige website dit zodat alles overzichtelijk blijft.

U kunt middels dit formulier ook uw vraag stellen.

 

Name:
Email:
Address:
Telephone:
Comments: